wróć
Zajęcia z języka niemieckiego Gdynia-1 Data dodania: 2019-08-23,
Id ogłoszenia: 972

Dodane przez:

ikona użytkownika portalu Zbywaj.pl maska2

Kontakt do ogłoszeniodawcy:

ikona telefonu do kontaktu z ogłoszeniodawcą portalu Zbywaj.pl  697670733

Lokalizacja: pomorskie

ikona do kontaktu mailowego z użytkownikiem portalu Zbywaj.pl   Napisz wiadomość


Zajęcia z języka niemieckiego Gdynia

Zajęcia z języka niemieckiego są przeznaczona dla uczniów w wieku 5 -15 lat . Zajęcia prowadzone są w małych 3-5 osobowych grupach oraz indywidualnie. Drogi Rodzicu! Wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, proponuję, byś już dziś zainwestował w przyszłość swojego dziecka. Współczesne badania psychologiczne potwierdzają dużą sensowność nauczania języków obcych w jak najwcześniejszym wieku, kiedy to umysł dziecka jest najbardziej chłonny, zaś wciąż plastyczny narząd mowy zdolny jest do poprawnego odtwarzania słów w obcym języku. Rozpoczynanie nauki języka obcego w wieku wczesnoszkolnym pobudza ogólną inteligencję dziecka, sprawia, że dziecko szybciej oswaja się z tym językiem i czyni późniejszą, obowiązkową już i systematyczną naukę efektywniejszą. Uczenie za pomocą zabawy, to niezastąpiony sposób na szybkie przyswajanie wiedzy. Wasze dziecko będzie mogło nabyte umiejętności wykorzystać również w szkole. Każdemu zależy na swobodnym mówieniu, ale trzeba umieć słuchać, pisać i czytać. W przyszłości znajomość języka pozwoli Twojemu dziecku łatwiej, skuteczniej, bez większych barier wyjechać do obcego kraju, poznać nowych kolegów i koleżanki, ich kulturę, obyczaje, jak również zdobyć wymarzoną pracę. Nadrzędnym celem nauczania języka niemieckiego dzieci w wieku wczesnoszkolnym jest uwrażliwienie na język niemiecki. Dzieci uwielbiają działać. Dobrze jest wykorzystać tę naturalną potrzebę ruchu i często zmieniać aktywność. Sprzyja to lepszej koncentracji w każdym wieku, a szczególnie w nauczaniu młodszych dzieci. Zajęcia są prowadzone bezstresowo, w atmosferze bezpieczeństwa i akceptacji. Często przybierają formę gier i zabaw słowno-muzycznych i ruchowych. Zależy mi na tym, aby: -dzieci potrafiły wykorzystać poznane umiejętności i wiedzę w praktyce. - budzić zaciekawienie językiem poprzez osłuchanie z nim, - kształcić podstawowe kompetencje komunikacyjne, - stwarzać sytuacje doskonalące pamięć, - pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie poprzez zainteresowanie kulturą i obyczajami krajów niemieckojęzycznych, - motywować do nauki języka niemieckiego poprzez wzbudzanie poczucia sukcesu i akceptacji oraz bezpieczeństwa (pozytywne ocenianie, dostosowanie sposobu nauczania do aktywności dziecka), - wspierać twórcze działania dzieci w zakresie uczenia się języka, - wdrażać do pracy w grupie w trakcie gier i zabaw, - rozwijać postawę akceptacji, tolerancji wobec innych kultur. Proces uczenia się języka u małych dzieci to przede wszystkim rozwój sprawności językowych takich jak: rozumienie ze słuchu, mówienie, słownictwo oraz prawidłowa wymowa, czytanie i pisanie. Aby to osiągnąć, trzeba stosować różnorodne metody i techniki nauczania: wykorzystywanie języka obcego w typowych sytuacjach komunikacyjnych, wizualizacja i demonstracja, wykorzystywanie nagrań oraz programów multimedialnych, techniki o charakterze zabawy, samodzielne dochodzenie do reguł i ich praktyczne zastosowanie, praca w parach, grupach i indywidualnie. Na zajęciach nie zabraknie następujących pomocy: obrazków, zdjęć, plakatów, map państw niemieckojęzycznych, słowników, tabeli z regułami gramatycznymi, wierszy, wyliczanek, piosenek, krzyżówek, programów multimedialnych. Po zakończeniu zajęć dziecko: będzie otwarte na nowe doświadczenia językowe i będzie wierzyło we własne możliwości, będzie posługiwało się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych i fonetycznych), będzie rozumiało proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie i powoli, będzie samodzielnie formułowało krótkie i zrozumiałe wypowiedzi ustne dotyczące znanej tematyki np.: opis rodziny, będzie starało się uczestniczyć w prostej rozmowie. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, trwają 55 minut. Czas trwania: 6 miesięcy. Zagadnienia i tematyka odpowiadają poziomowi rozwoju psychiki dzieci i są związane ze znaną dzieciom, otaczającą je rzeczywistością oraz dotyczą ich życiowych doświadczeń. Istnieje możliwość rozszerzenia poznanych zagadnień w kolejnym okresie nauki. Zajęcia przeprowadzane są w małych grupach 3-5 osobowych w wieku 5-7 lat, 8-10 lat, 11-15 lat oraz indywidualnie od 5. do 15. roku życia. Cennik 1 h = 35 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia w grupie). Płatne kwartalnie z góry. 1 h = 60 zł brutto za jednego uczestnika (zajęcia indywidualne). Płatne kwartalnie z góry. PROMOCJA - Pierwszy miesiąc nauki 50% zniżki. - Rodzeństwo 10% zniżki przez cały okres trwania kursu. -Trzecie dziecko dodatkowe 5% przez cały okres trwania kursu. Zajęcia mogą odbywać się w Gdyni, Gniewowie lub Bolszewie od poniedziałku do piątku. Początkek zajęć - trzeci tydzień września 2019 roku. Zapraszam do współpracy! EVOLUTIO Izabela Polak Tel.697 670 733 Beata Szmuda-Zaputowicz tel.505-083-364

Lokalizacja: Gdynia