Załącznik nr 5: Zasady tworzenia opisu Transakcji;

Transakcja a oraz b (art 3.2.Regulaminu):

Transakcje te mają charakter ogłoszeń i różnią się tylko płatnościami. Dla Transakcji bezpłatnej konieczne jest wprowadzenie kodu promocyjnego.

W celu umieszczenie ogłoszenia należy wypełnić pola formularza zgłoszenia zatytułowanego "Dodaj ogłoszenie".

Formularz podzielony jest na dwa etapy. W pierwszej części należy wpisać treść ogłoszenia, a w drugiej dokonać płatności lub wprowadzić kod promocyjny.

Etap 1 składa się z kolejnych pól formularza:

1. "Dodaj zdjęcia:" W tej części formularza należy wczytać grafikę w formacie gif, jpg/jpeg lub png. Można dodać maksymalnie cztery zdjęcia. Jak już wcześniej wspomniano grafika nie może zawierać treści naruszających dobre obyczaje, a także dobro osób trzecich. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione serwis automatycznie przydzieli grafikę (szablon) dla ogłoszenia uwzględniając wybraną poniżej kategorię.

2. "Wybierz kategorię:" Tutaj należy dokonać wyboru kategorii do jakiej przyporządkowane ma zostać ogłoszenie. Pole to jest wymagane, a więc musi zostać wypełnione.

3. "Imię i nazwisko lub nazwa firmy:" Uzupełnienie pola polega na podaniu imienia i nazwiska lub pseudonimu albo nazwy firmy. Musi ono zostać wypełnione, a jego treść będzie widoczna tuż pod nagłówkiem ogłoszenia.

4. "Podaj e-mail:" Pole to jest wymagane. E-mail nie jest wyświetlany w ogłoszeniu ale trafia do bazy danych Zbywaj.pl zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie e-maila pozwala na usuwanie ogłoszenia z bazy Zbywaj.pl przed upływem dwóch miesięcy (w sytuacji gdy stanie się ono nieaktualne). Na podany adres zostanie wysłana automatycznie wiadomość w jaki sposób można usunąć ogłoszenie z bazy zbywaj.pl.

5. "telefon 1(tylko cyfry):" To pole jest wymagane i umożliwia ono podanie kontaktu telefonicznego do sprzedającego. Telefon należy podać w postaci samych cyfr bez podawania innych znaków. Wyświetlany jest on w części opisowej ogłoszenia.

6. "telefon 2:" To pole nie jest wymagane ale można je wypełnić jak w przypadku punktu 5.

7. "Umieść w dziale:" Należy dokonać wyboru odpowiedniej opcji ustalając dział, do którego przyporządkowane ma zostać ogłoszenie. Do wyboru są trzy możliwości: "Oferta Kupna", "Oferta Sprzedaży", "inne".

8. "Wybierz województwo:" Pole to wymaga dokonania wyboru województwa, w którym zlokalizowane jest ogłoszenie.

9. "Wybierz powiat lub miasto:" Tutaj wybrać należy powiat lub miasto na prawach powiatu, w którym zlokalizowane jest ogłoszenie.

10. "Miejscowość: " To pole jest wymagane. Wpisać tu należy dokładną lokalizację ogłoszenia podając miejscowość lub dzielnicę miasta.

11. "Nagłówek ogłoszenia:" Jest to pole wymagane. Jego treść ukaże się w wyszukiwarce ogloszeń, a także w górnej części opisu wyświetlonego ogłoszenia. Należy unikać zbędnego wpisywania słów Kupię lub Sprzedam, gdyż wynika to z wybranej wcześniej opcji "Umieść w dziale". Powinno ono zawierać krótki i konkretny opis przedmiotu ogłoszenia.

12. "Treść:" To pole jest wymagane, a wypełnić je należy wpisując treść dodawanego ogłoszenia. Treść musi być zgodna z postanowieniami Regulaminu. Treść zostanie wyświetlona w opisie ogłoszenia.

13. "Cena w złotych: " Tutaj należy wpisać cenę przedmiotu ogłoszenia, chyba że ogłoszenie dotyczy kategorii, w której niesposób podać cenę. W takiej sytuacji wpisać należy 0. Cenę w postaci dziesiętnej wpisuje się przy użyciu znaku "," (przecinka) tj. np. 2 złote i 44 grosze wpisać należy 2,44 zł.

ETAP 2 związany jest z dokonaniem płatności lub wpisaniem kodu promocyjnego. Formę uzupełnienia Etapu 2 wybiera się przy pomocy pola opcji. Dla opcji płatnej należy wysłać sms ze wskazaną treścią na właściwy numer aby otrzymać sms zwrotny z kodem. Kod ten należy w pisać w pole: "Otrzymany kod proszę wpisać tutaj:"

Tak wypełniony formularz wysyła się wciskając przycisk DODAJ OGŁOSZENIE na dole fomularza.

Wypełniony formularz zostaje natychmiast przetworzony i wyśiwetlony w wyszukiwarce w postaci ogłoszenia.

Transakcja c i d (art 3.2.Regulaminu): usługa umieszczenia wizytówki Sklepu Internetowego z linkiem (adresem URL sklepu np. :www.zbywaj.pl) umożliwiającym przekierowanie i otwarcie owego linku w nowym oknie przeglądarki internetowej- z opcją płatną lub z opcją "link za link".

Transakcje te umieszcza się w jednakowy sposób. Służy do tego celu formularz o nazwie:"Dodaj Sklep Internetowy", który wypełnić należy następująco:

Na Etapie 1/2(wypełnij formularz) Transakcja c i d przebiega jednakowo.

1. "Dodaj grafikę:" W tej części formularza należy wczytać grafikę w formacie gif, jpg/jpeg lub png. Można dodać maksymalnie cztery zdjęcia. Jak już wcześniej wspomniano grafika nie może zawierać treści naruszających dobre obyczaje, a także dobro osób trzecich. Jeśli pole to nie zostanie wypełnione serwis automatycznie przydzieli grafikę (szablon) dla ogłoszenia uwzględniając wybraną poniżej kategorię.

2. "Wybierz kategorię:" Tutaj należy dokonać wyboru kategorii do jakiej dodawany sklep internetowy ma zostać przyporządkowany. Pole to jest wymagane, a więc musi zostać wypełnione.

3. "Nazwa sklepu:" Uzupełnienie pola polega na podaniu Nazwy Sklepu Internetowego lub kilku słów charakteryzujących dzaiłalność. Musi ono zostać wypełnione, a jego treść będzie widoczna w górnej części wizytówki. Maksymalna długość wpisu 40 znaków.

4. "Adres www:" Tutaj należy podać adres URL Sklepu internetowego. Adres URL, to kod jaki pojawia się w pasku przeglądarki w wyniku otwarcia strony głównej dodawanego sklepu. Przykładowy adres jaki mógłby być wpisany to: www.zbywaj.pl. Maksymalna długość wpisu: 40 znaków.

5. "Podaj e-mail:" Pole to jest wymagane. E-mail nie jest wyświetlany w wizytówce ale trafia do bazy danych Zbywaj.pl zgodnie z Polityką Prywatności. Podanie e-maila pozwala na usuwanie wizytówki z bazy Zbywaj.pl przed upływem czasu na jaki była ona dodawana. Na podany adres zostanie wysłana automatycznie wiadomość w jaki sposób można usunąć wizytówkę z bazy zbywaj.pl.

6. "telefon 1(tylko cyfry):" To pole jest wymagane dla potrzeb zbywaj.pl. Telefon należy podać w postaci samych cyfr bez podawania innych znaków. Nie jest on upubliczniany.

7. "Treść:" W tym polu należy opisać w skrócie ofertę sklepu internetowego. Maksymalna ilość znaków: 150.

Na etapie 2/2 (Rozliczenie usługi) dla Transakcji "c" z opcją "PŁATNOŚĆ SMS" w polu "Otrzymany kod proszę wpisać tutaj" należy umieścić kod otrzymany poprzez sms. Aby otrzymać kod należy wysłać SMS płatny o właściwej treści (podanej w formularzu) na wskazany numer. Operację należy zatwierdzić wciskając przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Na etapie 2/2 (Rozliczenie usługi) dla Transakcji "d" z opcją "LINK ZA LINK" Sprzedający zobowiązuje się umieścić baner z linkiem Zbywaj.pl na stronie głównej sklepu internetowego, którego wizytówka zostaje dodana. Termin w jakim należy tego dokonać to trzy dni robocze. Kod jaki należy umieścić na stronie sklepu dostępny jest w dolnej części formularza zgłoszenia lub pod linkiem "kody banerów" (w górnej części formularza). Sprzedający może wybrać jedną z kilku wersji banera zbywaj.pl. Operację należy zatwierdzić wciskając przycisk "Wyślij zgłoszenie".

Jeśli formularz wypełniony jest prawidłowo wizytówka sklepu internetowego powinna pojawić się niezwłocznie w bazie zbywaj.pl.

Transakcja e (art 3.2.Regulaminu): płatna usługa umieszczania reklam, banerów na stronie głównej i podstronach serwisu w wyniku indywidualnych ustaleń ze Zbywaj poprzez BOK.
Transakcja f (art 3.2.Regulaminu): "PAKIET REKLAM VIP" bezpłatna usługa umieszczania reklam, banerów, wizytówek sklepów internetowych, ogłoszeń na stronach zbywaj.pl dla małych i średnich przedsiębiorstw, które spełnią warunki określone w Załączniku nr 6 do Regulaminu.