Załącznik nr 2: Przerwy Techniczne i Awarie Zbywaj.pl

Zbywaj jest zobowiązane aby serwis Zbywaj.pl funkcjonował prawidłowo i dołoży wszelkich starań aby takie zobowiązanie dochować. W przypadku wystąpienia nieoczekiwanych czynników, które mogą zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Zbywaj.pl, Zbywaj podejmie szybką interwencję w celu doprowadzenia serwisu Zbywaj.pl do prawidłowego funkcjonowania, co może wiązać się z czasowym zawieszeniem jego działania.

Aby ograniczyć możliwość wystąpienia awarii Zbywaj zobligowane jest do wykonywania okresowych przerw technicznych, kiedy to w systemie wprowadzane są zmiany.

Przerwy techniczne mogą występować w godzinach 00:00-3:00 (w nocy).

Informacje o przerwach technicznych można znaleźć z minimum dwunastogodzinnym wyprzedzeniem na stronie BOK w zakładce komunikaty.