Koniecznie podaj orientacyjną cenę.
Jeśli ogłoszenie dotyczy działu: inne, możesz wpisać 0, ale
pamiętaj! Ogłoszenie bez ceny zniechęca i irytuje;)!